Organizacja

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mojepodreczniki.pl prowadzony jest przez spółkę EDU-KSIĄŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kolejowa nr 15/17, 01-217 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267892; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1.500.000 zł.; NIP: 5272523217; REGON 140729468; adres poczty elektronicznej: mojepodreczniki@mojepodreczniki.pl.

 

 

Adres dla korespondencji:

 

Moje Podręczniki.pl

Księgarnia Bookland
ul. Św. Marcin 39
61-806 Poznań

tel./fax (61) 8521261
e-mail: mojepodreczniki@mojepodreczniki.pl

 

Adres rejestrowy:


EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.
Kolejowa nr 15/17

01-217 Warszawa